PERQUÈ ELS INFANTS NO HAN D'ANAR A L'ESCOLA QUAN TENEN FEBRER O NO ESTAN BÉ

Els motius pels quals els infants no haurien d'anar a l'escola es podrien agrupar en 2 grans blocs:

Respecte per l'infant: Quan una persona no es troba bé, té unes necessitats de benestar, que difícilment troba estan en societat. Els adults desitgem arribar a casa, estar tranquils, sense massa sorolls ni altres estímuls, sense que res ens posi nerviosos. Als infants els passa exactament el mateix. L'escola no pot proporcionar el benestar necessari. 

Prevenció: Prevenció pel propi infant i prevenció per a la resta de companys.

Els infants en edat d'escola bressol, no saben manifestar què els passa. Només en ocasions saben explicar què els hi fa mal. Som els adults els qui interpretem el què està passan (està molt congestionat, li deu fer mal la panxa, té unes taquetes a la pell, etc). Però a les escoles no hi ha pediatres que puguin interpretar amb determinació què li passa a l'infant, com poden evolucionar aquests símptomes de malaltia, i quin grau de contagi pot suposar.

Quan el cos d'un infant fa febre, indica que està reaccionant a alguna anomalia en el seu organisme. És molt possible que no es tracti de res important, però això no ho poden determinar les mestres. També és possible que estigui incubant alguna malaltia transmissible, que pugui afectar a la resta de companys de l'escola.

Document d'exclusió Escolar editat pel Departament de Salut de la Generalitat 

En aquest document, es mencionen els següents criteris generals de no assistència a l'escola

  • Que la malaltia impedeixi que l’alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat. 
  • Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els seus responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta d’alumnes no pot quedar afectada. 
  • Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu. 
  • Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.

Podeu accedir al  document sencer, fent clic aquí