Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola a causa de malalties transmissibles 

Aquests criteris es fonamenten en un document editat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que especifica els criteris de no assistència a l’escola.
Aquests Criteris van estar revisats i aprovats per Consell Escolar.

Us deixem un resum, per tal que en tingueu coneixement.

 En general, els nens i nenes no s’han d’excloure de l’escola per malalties poc importants, llevat que es doni alguna de les condicions següents:

·  Que la malaltia impedeixi que l’alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat.

·  Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els seus responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta d’alumnes no pot quedar afectada.

·  Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

·  Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa. 

MALALTIES DELS ULLS 
MALALTIA
PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA
MESURES ADDICIONALS
Conjuntivitis
Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament.
 MALALTIES RESPIRATÒRIES

MALALTIA
PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA
MESURES ADDICIONALS
Infecció respiratòria aguda de les vies altes
Fins que no tingui febre i toleri l’activitat normal.

Faringitis
Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament i hagi deixat de tenir febre.

Tos ferina
Fins a 5-7 dies després d’haver iniciat el tractament antibiòtic apropiat, o
21 dies des del començament de la malaltia

Tuberculosi
Fins que el metge del nen o l’autoritat sanitària corresponent no determini que no hi ha perill d’infecció (com a mínim 2-3 setmanes després que el nen hagi iniciat el tractament).

MALALTIES GASTROINTESTINALS

MALALTIA
PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA
MESURES ADDICIONALS
Diarrea i/o vòmits
48 hores des de la darrera deposició

Diarrees per Salmonella
48 hores des de la darrera deposición
En nens de preescolar, l’epidemiòleg ha de valorar si és necessari o no obtenir dues mostres de femta negatives abans de readmetre els nens.
Diarrees per Shigella
48 hores des de la darrera deposició
En cas de S. boydii, S. dysenteriae o S. flexneri en nens de preescolar, fins a l’obtenció de dues mostres de femta negatives (amb un interval de 24 hores).
Diarreres per E.Coli O157:H7
48 hores des de la darrera deposició
En nens de preescolar, fins a l’obtenció de dues mostres de femta negatives (amb un interval de 48 hores).

Diarrees per Giardia lamblia

Fins que les deposicions no s’hagin normalitzat.


Diarrees per rotavirus, adenovirus o altres virus

En general, fins que les deposicions no s’hagin normalitzat.


Diarrees per Campylobacter

Fins que les deposicions no s’hagin normalitzat.


Oxiürosi (cucs)

Fins que el nen no hagi fet el tractament.

MALALTIES DE LA PELL I ANNEXOS QUE CURSEN AMB ERUPCIÓ CUTÀNIA

MALALTIA
PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA
MESURES ADDICIONALS
Escarlatina
Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament.

Eritema infecciós
(cinquena malaltia)
No cal excloure el nen de l’escola.
Valorar risc en embarassades i nens
Varicel·la
Fins a 6 dies després que hagi aparegut l’exantema, o abans si les lesions s’han assecat i han fet crosta.
Valorar risc en embarassades i nens
Rubèola
Fins a 7 dies després que hagi aparegut l’exantema.

Xarampió
Fins a 4 dies després que hagi aparegut l’exantema.
Quan es confirma un cas de xarampió, cal excloure tots els nens susceptibles de tenir la malaltia no vacunats, fins que puguin presentar una prova d’immunitat (vacunació) o fins que el risc de contagi hagi passat (fins a 21 dies després de l’inici de l’exantema del darrer cas de la malaltia.
Impetigen contagiós
Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament.

Mol·lusc contagiós (fongs)
Pot assistir a l’escola sempre que porti coberta la zona afectada, de manera que s’eviti el contacte cutani.
Excloure el nen de pràctiques esportives que impliquin un contacte cutani estret (lluita lliure o similars).
Pediculosi (polls)
Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament.


Tinya
No cal excloure el nen de l’escola, si fa el tractament.
Pot assistir a l’escola sempre que porti coberta la zona afectada, de manera que s’eviti el contacte cutani.

Escabiosi
Fins que el nen no hagi acabat la primera tanda del tractament.
 ALTRES MALALTIES CAUSADES PER VIRUS

MALALTIA
PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA
MESURES ADDICIONALS
Gingivostomatitis per herpes simple (aftes de la
boca)
Fins que les lesions no s’hagin assecat i hagin fet crosta.

Mononucleosi infecciosa
Fins que el nen no comenci a tolerar l’activitat general.

Galteres (parotiditis)
Fins a 9 dies després de la inflamació de les glàndules paròtides.

Infecció pel virus de l’hepatitis A
Fins a 7 dies després de l’inici dels símptomes i fins que el nen no comenci a tolerar l’activitat general.