PREINSCRICIÓ i MATRÍCULA

PROPER CURS 2018-2019

Si voleu sol·licitar una plaça escolar a les nostres escoles, us heu de dirigir a la Regidoria d'Educació (Rambla Sant Jordi, 6 de Ripollet). haureu de presentar:
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (mare, pare o tutors legals de l'infants).
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de la vostra filla o fill.
En aquest moment disposem d'algunes places lliures. També hi ha una llista d'espera per els grups d'edat que estan complerts.
Comments