HORARISAM 
(Servei d'Acollida Matinal)
de 8:00 a 9:00h.

MATÍ
de 9:00 a 12:00h.

MIGDIA
de 12:00 a 15:00h.

TARDA
de 15:00 a 17:00h

SAT 
(Servei d'Acollida de Tarda)
de 17:00 a 18:00h


Horai escolar
L'horari escolar contempla l'horari de matí i de tarda. Aquest és l'horari que s'ofereix a cada infant al optenir plaça a les llars d'infants municipals de Ripollet.
Els nens i nenes que entren a aquesta hora a l'escola, han de venir esmorzats de casa. A l'escola es fa una parada, durant el matí, per compartir un petit esmorzar igual per a tots..
L'assistència a l'escola, durant aquest horari, ha de ser continuada o justificada amb certificat mèdic.

Horari de migdia
Aquest horari és optatiu, i contempla les tres hores de migdia entre la franja del matí i la de la tarda.
Dins d'aquest horari es treballen els hàbits d'higiene, alimentació i son.
Trobareu més informació en l'apartat "Alimentació".

SAM
L'ús del servei del SAM cal justificar-lo. Les famílies hauran de presentar certificats de l'empresa en els quals i consti l'horari dels pares o tutors legals.
Durant aquest horari es preparen tot tipus d'esmorzars (bibereons, farinetes, llet amb cereals, iogurts, etc. L'esmorzar el porten les famílies i a l'escola es preparen. (No es preparen esmorzars més tard de les 9:45h.).
L'organització d'aquest servei està supeditat a la seva demanda. Fins el curs actual, sempre s'ha organitzat.

SAT
L'ús del servei del SAT cal justificar-lo. Les famílies hauran de presentar certificats de l'empresa en els quals i consti l'horari dels pares o tutors legals.
L'organització d'aquest servei està supeditat a la seva demanda. Fins el curs actual, no s'ha organitzat mai per falta de demanda suficient.


Comments